Pánova Březina

Okolo roku 2003 se pustil Vítek Šoupal do tvorby prvních webových stránek obce Mukařov/Žernovka/Srbín a domluvili jsme se, že mu napíši článek o historii Žernovky.

http://www.mukarov.cz/turisticke-informace-a-historie/jak-se-u-nas-zilo/mistopis-a-historie-zernovky.htm

Jak jsem tak lovil v paměti, co mi jako malému capartovi vyprávěla  prababička, vybavilo se mi  její vyprávění o lese, kterému se prý hodně dávno říkávalo Pánova Březina. Dnes už si prý tento název téměř nikdo nepamatuje.  Říkala mi, abych tam nechodil, že tam straší.

Read More

Kouzelný les… Na Moklině

Tyto krásné originální postavičky, kterým sama autorka dala jméno „Bifítka“, bydlí v lese „Na Moklině“. Postupně jich tu žilo na 250, ale  veselé figurky se bohužel  ztrácejí. Nepomáhá přivazování ke stromům ani písemné prosby, že tu jsou pro všechny děti, mají tu domov a chtějí tu zůstat.

Read More

error: Content is protected !!