CzechForGuns - Petice proti regulaci zbraní ze strany EU

Když jsem dopisoval článek o předovkách, napadlo mě, že by „ černo-prachové “ nahlédnutí do historie mohlo mít v budoucnu ještě finální pokračování, pochopitelně doplněné fotografiemi, tentokráte zaměřené na “dnešní” palné zbraně, na jednotný náboj. A nemusel jsem se ani moc rozmýšlet, stačí reagovat na současné dění ve společnosti.
Poslední cca rok dva  stoupá počet žadatelů o zbrojní průkaz a ve svém okolí se setkávám s dotazy od kamarádů a známých, co je potřeba pro začátek udělat a jak přesně postupovat.

Většinou  radím, aby první  krok směřoval na nejbližší střelnici a tam si projít s instruktorem základním seznámením se zbraní a vystřelit si svůj první zásobník. Teprve potom má smysl řešit co dál. Některé to po této zkušenosti odradí a pustí podobné myšlenky z hlavy, jiní usoudí, že je to docela zajímavé, ale že si kvůli tomu nemusí dělat zbrojní průkaz, když je možnost si zastřílet pod dohledem, no a jsou i tací, co se chytnou jak se říká drápkem a jsou odhodláni do toho jít i se všemi závazky.

Podat si přihlášku, koupit kolek za 100 Kč a našprtat se testové otázky je na tom všem to nejjednodušší. Na stránkách zbranekvalitne.cz lze nalézt vše, co je potřeba a hlavně jsou zde velmi perfektně pomocí aplikace zpracované a aktualizované testové otázky, které lze cvičit, procházet atd. Existují i různé aplikace do mobilů, takže tato část je usnadněna naprosto na maximum. Mnoho otázek je snadno pochopitelných, u některých lze nalézt  pomůcky pro snadnější zapamatování, nebo si všimnout jistých “znaků”, které se  opakují. Např. v jedné otázce na dovoz a vývoz zbraní si stačí všimnout, že Dovoz a Deset patří k sobě. Podobně si  lze pomoci i u určování bezpečnostních tříd trezorů, zámků, šíři mříží nebo tvrdosti výloh. Také u trojčete, trojáku a trojáčku, kdo bude hledat najde, jak si vše lépe zapamatovat. Pokud jde o otázky z poskytování první pomoci a základního zdravotního minima, předpokládám, že s tím by snad neměl mít problém nikdo. To by mělo být součástí základního vzdělání každého člověka, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá zbrojní průkaz. Otázek je hodně (485) a tolerance chyb  minimální, proto nezbývá nic jiného než tomu prostě dát potřebný čas a šrotit. Doporučuji hned v začátku naučit se a hlavně pochopit kategorie zbraní (A,B,C,D). Jaká jsou jejich specifika, čím se od sebe liší, kdo je může nabývat a za jakých podmínek. Dále skupiny zbrojního průkazu (A,B,C,D,E), protože to se v začátcích učení většinou každému plete. S tím také souvisí a ze znalosti kategorií zbraní vyplývá vědět,  co je to samočinná, samonabíjecí a opakovací  palná zbraň. To jsou naprosté základy a ten kdo s tímto bude mít problém, testy s největší pravděpodobností neudělá.

Co je ale více náročnější, i když nemusí to platit pro každého, je naučit se bezpečnou manipulaci se zbraní,  teorii o zbrani a střelivu a ve finále dokázat se z pěti ran minimálně čtyřikrát trefit do terče na deset metrů (skupina D, 15 metrů). Podle mého názoru prozatím neexistuje žádný ucelený, jednotný postup, co vše, když tedy nepočítám střelbu, znát při zkoušce odborné způsobilosti a jak přesně přezkoušení probíhá. Nalezl jsem 2 videa na youtube, ale i když zde bylo velmi mnoho důležitých a potřebných informací, nebyl zde úplný a přesný průběh se všemi úkoly, které každého u zkoušek potkají.
Proto jsem se rozhodl sepsat takový, doufám, že přehledný foto – návod, jak vlastně praktická část zkoušky odborné způsobilosti probíhá. Budu psát pouze o krátké, kulové, samonabíjecí, palné zbrani (pistoli), protože ta je u zkoušek zastoupena vždy. Podle zvolených skupin (A, B, C, D, E) se může žadatel setkat u zkoušek ještě s dlouhou kulovou zbraní (používá se pro tyto potřeby malorážka) a s brokovou dvojkou nebo kozlicí. Těmi se tu ale zabývat nebudu. Mým zájmem je pomoci těm, kteří se rozhodnou pro pořízení zbrojního průkazu a to hlavně dnes, v době, kdy se nikým nevolená komise evropských unijních “odborníků” krom jiných, do nebe volajících nesmyslů  snaží postupně v jednotlivých krocích odzbrojit legální vlastníky palných zbraní a donutit nás, abychom si nechali znásilnit a zmrzačit  dobře vyvážený a hlavně víc jak 20 let fungující zákon o zbraních a střelivu.  Z bohaté historie bohužel víme, proč se o to tak usilovně snaží a hlavně co potom bude velmi pravděpodobně následovat. I z tohoto důvodu prosím každého, kdo v tomto článku najde nějaké nepřesnosti, chyby, nebo bude mít nějakou připomínku, reagujte pod článkem v diskusi. Děkuji.
Velmi doporučuji, jestli to myslíte se zbrojním průkazem opravdu vážně, nepodceňujte důkladnou přípravu. Zajít si jednou na střelnici s kamarádem nebo si zaplatit jeden kurz na 2 hodiny u velké části uchazečů stačit nebude. Je potřeba si manipulaci aspoň z části „zažít“ a to znamená střelnici před zkouškami navštívit vícekrát. Je to pochopitelně individuální, ale ten kdo si chce být u zkoušek jistý v kramflecích, musí být dobře připraven. To hlavně znamená umět zbraň ovládat a dobře znát bezpečnostní pravidla a přesné postupy při jednotlivých činnostech. Nejvíce přezkušovaných, zhruba tak 50-60%, neuspěje na bezpečné manipulaci se zbraní před komisařem. Oproti tomu testy nenapíše tak cca 15%.  Stává se, i když v menším měřítku, že někteří jsou tak nervózní, že nakonec nenastřílí. Pamatuji situaci, kdy dva pánové přišli na opravný termín, protože u minulých zkoušek testy napsali bez chyby, vše v manipulaci perfektně zvládli, ale nakonec nenastříleli. Bohužel i na podruhé ze stejného důvodu neuspěli. Tak může zapůsobit nervozita a stres. I toto se nakonec stává nemilosrdným sítem. Ono když se vám klepe ruka tak, že můžete cukrovat moučníky, netrefíte na 10 metrů ani vrata od stodoly, natož kruh o průměru 50cm.  Takže doporučuji více zainvestovat jak času, tak i peněz do důkladné přípravy. Střílení je finančně nákladný koníček, s tím je potřeba počítat už na začátku :o)

Než začnu popisovat samotný průběh zkoušky, popíšu základy nauky o zbrani a střelivu, protože během přezkoušení může komisař prověřit i znalost z této oblasti. Na youtube jsou velmi podrobná videa, kde je vše velmi dobře a podrobně vysvětleno, tak zmíním jen to minimum, které může být u zkoušky vyžadováno.

 
Nauka o zbrani a střelivu:

Většinou se u zkoušek odborné způsobilosti setkáme s krátkou, samonabíjecí, palnou, kulovou zbraní ČZ vzor 75. Doporučuji si hlavně předem zjistit jaká konkrétní zbraň bude použita na střelnici, kde budou probíhat zkoušky ! Samonabíjecí pistole se vyrábějí  v různých velikostech, (většinou fullsize, compact a subcompact) typech a v různých rážích. Typ ČZ 75 B obsahuje vnitřní automatickou pojistku – blokaci zápalníku. Typ ČZ 75 D má bezpečné vypouštění kohoutu. (decock) Zbraň (ČZ-75) je v ráži 9mm, komorovaná pro střelivo se středovým zápalem 9mm Luger. Je vybavena uzamykacím závěrem a volně vloženou hlavní. Na zbrani, konkrétně na závěru, je mimo jiné uveden i údaj o střelivu pro který je určena.
Hlavní části zbraně, tak jak stanovuje zákon o zbraních a střelivu, jsou v tomto případě tělo, závěr a hlaveň. Tím, že to jsou hlavní části zbraně, podléhají podle zákona ověřování a registraci. Ověřování v konečném důsledku znamená, že na sobě musí mít tyto hlavní části zbraně vyraženou značku státní zkušebny. V případě české zkušebny se jedná o malého lvíčka, přes kterého je vyražené písmenko N (nitrid- určené pro bezdýmný prach). Může tam být i písmenko R, které znamená, že tato část zbraně byla opakovaně přezkoušena státní zkušebnou. V případě, že by se jednalo o písmenko X, znamená to, že tato část zbraně neprošla zkouškou státní zkušebny a nesmí se používat  (najdete v testových otázkách)! Stejně tak platí, že když hlavní části zbraně na sobě nemají platnou značku státní zkušebny, nesmějí se používat ! Najít, ukázat a vysvětlit komisaři tento údaj na zbrani může být zahrnuto do zkoušky !

 
Dále na každé hlavní části zbraně musí být vyražené identifikační číslo. V případě, že jsou např. dvě hlavní části zbraně z výroby trvale spojené, může být vyraženo jen jedno číslo, platné pro obě části, ale značka státní zkušebny musí být na obou. To ale není případ výše zmíněné zbraně. Identifikační (výrobní) číslo je zpravidla ve všech třech případech stejné. Pod tímto číslem je zbraň zaregistrovaná u policie a zároveň je toto číslo uvedeno v průkazu zbraně. Může nastat situace např. u starší zbraně, že během životnosti např. došlo k závadě na hlavni např. porušení vývrtu, vydutí apod. a majitel se rozhodne, že si podá povolení k nákupu nové hlavně. Potom má hlaveň logicky jiné číslo než závěr a tělo.

 

Tělo ( u revolveru říkáme rám)

Jedná se o základní část zbraně, která je vybavena spoušťovým mechanismem a částí bicího ústrojí. Konkrétně bicí pružina, její táhlo, kohout a spoušť. Kolem spouště je umístěn lučík, jako ochrana spouště. Tělo je dále vybaveno vodícími drážkami pro závěr. Dále je na těle umístěna vnější mechanická pojistka, popřípadě bezpečné vypouštění kohoutu (ČZ 75D). Pojistka lze zajistit pouze v případě když je kohout na pracovním ozubu (je plně natažený). Aktivováním pojistky je znemožněno stisknout spoušť a zatáhnout za závěr. Dále tělo obsahuje tlačítko vypouštění zásobníku, pažbičku s dutou šachtou pro zásobník a střenky.

 
Závěr

Hlavní funkcí závěru je uzavírat náboj v nábojové komoře. K tomu slouží ozuby které jsou na závěru a nábojové komoře (nábojová komora je součástí hlavně). Před výstřelem a během výstřelu tvoří hlaveň s nábojovou komorou spolu se závěrem jeden pevný celek. Další funkcí závěru je vytáhnout z nábojové komory po výstřelu nábojnici pomocí vytahováku, vyhodit ji okýnkem ven,

díky vyhazováku, natáhnout kohout na pracovní ozub a pomocí vratné pružiny na vodícím válečku při zpětném chodu vysunout ze zásobníku náboj, dopravit ho do nábojové komory a uzavřít. 
Závěr je dále vybaven mířidly, tedy hledím a muškou a uvnitř druhou částí bicího mechanismu, a to zápalníkem. Zápalník přebírá od uvolněného kohoutu kinetickou energii, koncentruje ji do malé plošky, kterou udeří do středu náboje, kde je umístěna zápalka a tím ji iniciuje. Také tam po něm zůstane na vyhořelé zápalce dost specifický podpis :-). Z něj je možné v některých případech i zjistit, z jakého typu zbraně se střílelo. Ne každá zbraň nechává stejný otisk. Některý je hluboký, jiný malý, další je více ke straně a nebo nemá ani tvar klasického vpichu. Např. Glock má v tomto případě  svůj nezaměnitelný rukopis :-). Proto také bývá pro kriminalisty cenným nálezem nejenom vystřelená střela, ale mnohdy právě i samotná nábojnice. Říká se také úderník, ale v  případě této zbraně, která má vnější kohout, to  není  přesný výraz. Úderník má například již zmíněný Glock, nebo CSV-9, popřípadě útočná puška AK-47.  ČZ-75 má vnější kohout a zápalník.  Zápalku tvoří v malém množství třaskavá směs, která úderem zažehne a zátravkou (otvor, kterým projde plamen ze zápalky do prostoru nábojnice, kde je střelný prach) v nábojnici zapálí výmetnou náplň. Zahořením prachu dojde ke vzniku plynů, které se rozpínají všemi směry. Tím, že je náboj v uzavřené komoře, která je uzamčena pevně závěrem, se náboj neroztrhne, což by se normálně na volném prostranství pochopitelně stalo, jako klasická silvestrovská petarda nebo granát. Síla rozpínajících se plynů nakonec vypudí projektil z náboje (jako když otevíráme šampus :o) a vmete ho do hlavně. V momentě, kdy rotující střela opustí hlaveň s předanou energii, následně opustí zbraň hlavní i ony plyny, spolu se spalinami prachu. To má za následek akustický třesk. V momentě, kdy slyšíme onu ránu, je už ale střela mimo zbraň. Jestliže by bylo použito subsonického střeliva (s podzvukovou rychlostí) a technicky by bylo zabráněno prudkému zchlazení a rozpínání plynů do volného prostoru, snížil by se tím přirozeně zvuk výstřelu. Získali bychom tím tzv. tlumič. Každý kdo si pečlivě pročetl otázky ví, že takový doplněk zbraně je ale zařazen do kategorie A a ví tedy co to znamená :-). Rozpínající se plyny po zažehnutí prachu tlačí všemi směry nejenom vpřed. Část energie, která tlačí i vzad, se využívá k přebití zbraně. Tak jako je jedním směrem vypuzen projektil, je druhým směrem, po odemčení tedy rozpojení závěru a hlavně, touto silou tlačen závěr směrem vzad. Tohoto pohybu se využívá k vytahování nábojnice z komory. Kdy vytahovák za drážku v nábojnici ji táhne směrem vzad až na vyhazovák, který nábojnici vyhodí okýnkem ven. Dále závěr touto cestou natahuje kohout a vratnou pružinu. V momentě, kdy závěr narazí na svou maximální polohu vzad, uvolní se zbytek energie a my ucítíme zpětný ráz. V tomto okamžiku je už ale střela většinou v cíli. Po té je již závěr bez energie a začne na něj působit síla natažené vratné pružiny. Cestou zpět vysune nejvrchnější náboj ze zásobníku a dotlačí ho do komory a následně komoru uzavře. Tím se celý cyklus uzavírá a střelec může opět stisknout spoušť. Náboje v zásobníku jsou tlačeny směrem vzhůru spodní pružinou (v zásobníku). Proto při páskování musíme při zandavání náboje na tuto pružinu tlačit. Náboje jsou nahoře zachyceny zádržkou, která brání jejich uvolnění. Jediná možnost jak vrchní náboj vysunout je právě zatlačit na dno náboje směrem vpřed. Tím je  ze zásobníku vytlačen a pružina na jeho místo posune další. Tohoto mechanismu je právě využíváno při „samonabíjení“. Po vystřelení posledního náboje v zásobníku, podavač, nebo-li ono lůžko, na který vkládáme první náboj při vkládání nábojů do zásobníku, svým výstupkem při chodu závěru vzad nadzvedne záchyt závěru a tím závěr zůstane v pohotovostní poloze (nevrátí se zpět). To je velmi praktické hlavně k rychlému přebití zbraně. V tento moment stačí stisknout vypouštěč  zásobníku, který prázdný vypadne, dále zasunout plný zásobník a stisknout záchyt závěru směrem dolů. Tím se závěr uvolní a dopraví náboj do komory. Kohout je na pracovním ozubu a střelba může pokračovat.  

 

Hlaveň

Hlavní funkcí hlavně je vést vmetenou střelu směrem ze zbraně. Délka hlavně má vliv jak na celkový výkon, tak i na přesnost. Protože je  ve hře ale mnoho proměných a záleží na typu zbraně a náboji, nedá se to většinou tak lehce určit. V případě ČZ 75 je  hlaveň  volně vložená o patřičné světlosti, čímž je určena ráže a uvnitř pomocí polí a drážek je vytvořen vývrt s určitým stoupáním. Tím jak se pole vývrtu zaříznou do střely vytvoří se na ní  rýhy, jako koleje a díky ním kopíruje střela tvar vývrtu a přirozeně díky tomu získává  rotaci. Podobnost můžeme najít např. ve svidříku. Ony rýhy na střele potom mohou posloužit kriminalistům k zjištění která to hlaveň má ony „koleje“ na svědomí 🙂   Součástí hlavně je nábojová komora, kde se nachází náboj po nabití a kde je připraven k výstřelu. Okolo nábojové komory je malé očko, kterým prochází rozborný čep záchytu závěru. Po výstřelu je právě tento mechanismus důležitý k rozpojení závěru a nábojové komory.

 

Zbraň ČZ 75 B je vybavena třemi pojistkami.

Mechanická vnější pojistka. Je umístěna z boku zbraně  na levé straně. Když je kohout na pracovním ozubu, tedy plně natažený, lze ji aktivovat. Po aktivaci nelze stisknout spoušť a zatáhnout za závěr. Pojistka se používá hlavně při přerušení střelby.

 

 

Mechanická vnitřní pojistka. Říká se jí také  bezpečnostní ozub. Je to poloha, kdy kohout není plně natažený, tedy na pracovním ozubu, ale zároveň se nedotýká zápalníku. Zjednodušeně řečeno je to prostřední poloha kohoutu. Používá se hlavně z toho důvodu, aby se kohout nedotýkal zápalníku. Pro příklad: Kohout je ve své nulové poloze tzn. na zápalníku a zbraň upadne  na zem nešťastně, přímo na kohout. Tím že se kohout v této poloze přímo dotýká zápalníku, mohlo by dojít k přenosu energie z nárazu a tím k aktivaci zápalky v náboji. Tuto polohu kohoutu tedy volíme vždy, když máme nabito, náboj v  komoře a chystáme se dát si zbraň do pouzdra.

 

Vnitřní automatická pojistka – Blokace zápalníku. Touto pojistkou je vybavena např. ČZ 75 B, ale hlavně drtivá většina moderních samonabíjecích krátkých zbraní určených k nošení. Naopak některé zbraně čistě pro sportovní střelbu tuto pojistku nemají. Pojistka slouží k blokování zápalníku a to tak, že zápalník udeří do zápalky pouze tehdy, jestliže je plně stisknuta spoušť. V případě tedy kdyby byl náboj v komoře, kohout ve své nulové poloze tedy přímo na zápalníku a zbraň by upadla přesně na kohout, tak tato pojistka zabrání aktivaci  zápalky. Pojistka je trvale aktivní a deaktivace probíhá  automaticky a to pouze v momentě stisku spouště.

 

Střelivo

Ten kdo se pečlivě naučil testové otázky, tak z jedné otázky už ví, že střelivo mimo jiné dělíme podle způsobu zápalu, a to na střelivo se zápalem Lefaucheux, středovým a okrajovým. Pokud jde o první zmíněný, tak s tím se pravděpodobně nikdy nesetkáte. Je to prastarý a dnes už nepoužívaný typ z první poloviny devatenáctého století. Znají ho milovníci historie, ale u zkoušek se  na něj nikdo určitě ptát nebude. Na který se ale určitě ptát mohou je střelivo se středovým zápalem. Tento druh střeliva používá většina krátkých i dlouhých  kulových, samonabíjecích i opakovacích zbraní např. tedy pistole v ráži 9mm, která se u zkoušek vyskytuje nejvíce a tvoří hlavní část průběhu přezkoušení nabytých znalostí.

 

Kulový náboj se skládá z několika jednotlivých částí.

Nábojnice (hilzna)

Jedná se o kovové, vesměs mosazné pouzdro s malou dírkou (zátravkou), nebo dírkami ve spodní části, držící vlastně celý komplet pohromadě. Slouží jako pouzdro pro zápalku, střelný prach a střelu. Podle ráže a celkového výkonu náboje se setkáváme s různými velikostmi nábojnic. Nábojnice pro pistolové (např 9mm Luger) a revolverové střelivo (např .38 Speciál), dále pro střelivo se střední balistickou výkoností ( např. 7.62/39 do dobře známého Kalašnikova) a pro puškové střelivo. Koho by zajímalo, může si dohledat jaký je rozdíl mezi nábojnicí Boxer a Berdan (uvedené zde na fotce), ale pro zkoušky to nutné není.

Zápalka

Tento malý kovový kalíšek s vlastní kovadlinkou naplněný třaskavou směsí je vlisován do otvoru se zátravkou ve středu dna nábojnice. A právě jste se dozvěděli proč se říká „Středový zápal“ :o)

 

 Výmetná náplň

Nebo-li také střelný prach. Dnes se do nábojů používá tkzv. bezdýmný prach, obsahující nitrocelulózu a nitroglycerin. Existuje mnoho druhů, některý je dvojsložkový, jiný jednosložkový, s různým výkonem, „pomalý“, „rychlý“, pro pistolové nebo puškové střelivo, ale to pro zkoušky  není nutné znát. Stačí vědět, že prach je uvnitř náboje a jeho funkce je pro samotný výstřel naprosto zásadní, protože jeho zapálením nastane okamžitá chemická reakce, která má za následek vznik a rozpínání plynů, které dodají střele onu potřebnou energii. Jednoduše řečeno, čím objemnější nábojnice, tím více prachu který zahoří a tím získá střela větší výkon.

Střela.

Podstatnou část střely tvoří olovo, které u celoplášťového ( u zkoušek používaného) střeliva bývá potažené vrstvou slitiny mědi. Záleží na typu střely, pro jakou zbraň je určena, v jaké ráži, účel atd. Existují také střely, poloplášťové, bez pláště (tedy pouze olověné), nebo s ocelovým pevným jádrem, s dutou nebo plochou špičkou atd. Účelem bývá např. zesílený ranivý, šokový nebo zastavovací účinek, průbojnost atd. Vyrábí se např. i  speciální střely, které si dokáží prorazit cestu i „neprůstřelnou“ vestou. S některými ne úplně běžnými střelami se může setkat například myslivec, ale mnohé se normálnímu civilnímu, zákona dbalému střelci do ruky nikdy nedostanou. Ke zkouškám  stačí vědět, že se používá celo- plášťovaná střela (FMJ) s olověným jádrem. Střela je vlisována do vršku nábojnice a tím se celý náboj uzavírá.

 

Setkal jsem se i s názorem, že po výstřelu opustí zbraň celý náboj tak, jak je dáván do zásobníku. To je pochopitelně nesmysl. Zbraň opouští pouze střela a to ústím hlavně a následně vlivem přebíjení vyhazovacím okénkem prázdná nábojnice již s vyhořelou zápalkou. U samonabíjecí a samočinné zbraně se vyhození nábojnice (celé přebití) děje automaticky, proto se také těmto zbraním nesprávně říká poloautomatické a automatické. U pákové opakovací pušky,  opakovačky s válcovým závěrem s klikou, nebo brokové pumpy, vyhození nábojnice probíhá  mechanickým přebitím, které musí udělat sám střelec.  Pouze u revolveru, tedy krátké opakovací kulové zbraně, zůstanou nábojnice po vystřelení stále ve zbrani, přesněji tedy v nábojových komorách válce (bubínku). To je i jeden ze zásadních rozdílů mezi pistolí a revolverem. Pistole má jen jednu nábojovou komoru, kdežto revolver jich má podle typu většinou 5-7.

A konečně náboj s okrajovým zápalem. Vše je téměř stejné, jen samotná zápalná směs zde není součástí zápalky jako takové, která se do nábojnice vlisuje při výrobě, ale třaskavina je zalisovaná ve vystouplém okraji dna. Tento způsob zápalu se používá u střeliva malých ráží s malým výkonem. Asi nejznámější je náboj .22 Long Rifle, tedy náboj do „malorážky“. Nenechme se ale mýlit některými články na Internetu i tímto nábojem lze spolehlivě fatálně ranit. Vzpomeňme na seriál Dobrodružství kriminalistiky epizodu Střela, kde právě tímto nábojem z dlouhé kulové zbraně (malorážky)  byl zastřelen nevěrný manžel, karbaník a lotr  v geniálním podání Petra Čepka.  Bezpečná manipulace i zde platí v plné výši. Dlouhá zbraň se používá asi nejvíce pro sportovní střelbu, ale i pro odstřel drobné škodné a je také bohužel velmi oblíbená u pytláků. S tímto „malorážným“ nábojem se setkáme ale i u krátkých zbraní, a to jak pistolí, tak revolverů. Malý náboj, malá rána, minimální zpětný ráz a také přívětivá cena střeliva.  Z důvodu okrajového zápalu musí mít taková zbraň vyosený úderník.

U kulového střeliva rozlišujeme dvě věci:

Ráže

Protože existují dvě soustavy v kterých se ráže pro kulové zbraně uvádějí, můžeme se setkat například s hodnotou .22 , .45, ale také 9mm, 7.65 mm. První údaj udává hodnotu v setinách palce a ten druhý nám dobře známý, tedy v milimetrech. Například tedy již zmíněná ráže .22 je hodnota 0,22 anglického palce. Jeden palec odpovídá našim 25,4 mm. Kdybychom tedy chtěli převézt ráži .22 na milimetry, získáme hodnotu 5,6 mm. Tím, že se vlastně jedná o promíchání dvou soustav, stává se, že je pro většinu začínajících střelců tento údaj ze začátku poněkud matoucí. Za domácí úkol by si měl každý, kdo to nezná, zjistit i jaký je rozdíl mezi asi nejvíce používaným revolverovým střelivem .38 Speciál a .357 Magnum. Přesněji tedy proč mají tyto dva náboje, ačkoli se jedná o stejnou ráži různé značení a proč. Délka nábojnice s tím nemá co dělat.  .357 Magnum má delší nábojnici, jen z toho důvodu, aby nedošlo k záměně a nenabil někdo do zbraně, která je určena pouze pro  .38 Speciál, právě onen více výkonný náboj.  Zbraň by to nemusela zvládnout bez úhony.

 

Typ střeliva

(Většinou název od výrobce, jméno konstruktéra, míry nábojnice, nebo jako v  případě „para bellum“ složenina dvou latinských slov). Jedná se o údaj ohledně bližšího označení náboje. V praxi to většinou znamená, že i když máme stejnou ráži, můžeme mít rozdílné míry. Například dno náboje, ale i délka, popřípadě zkosení samotné nábojnice. Většinou to má vše svůj historický původ a vývoj, požadavky, aby nebylo možné střelivo zaměňovat, například během válečného konfliktu atd. Např. se můžeme setkat s nábojem 9mm Luger, 9mm Browning, 9mm Makarov. S tím, že délka nábojnice Luger je cca 19mm, Browning cca 17mm a Makarov cca 18mm (Makarov používá i o něco větší průměr střely). U zkoušek odborné způsobilosti se setkáme nejpravděpodobněji s nábojem 9mm Luger. Aby to bylo ještě více zamotanější, udává se označení tohoto náboje ve třech verzích, což má také svůj řekněme historický důvod a všechny jsou dnes brané jako správné – 9mm Luger, 9 mm Parabellum, (Para) a 9X19. U zkoušek je tedy potřeba hlavně vědět, že je nutné přesně znát pro jaký náboj, tedy typ a ráži je ta která konkrétní zbraň určena. Tento údaj je uveden jak v průkazu zbraně, tak je ve většině případů vyznačen i na závěru zbraně.

.

A dostáváme se k tomu nejpodstatnějšímu a to je samotné přezkoušení z bezpečné manipulace od zkušebního komisaře. Neznamená to, že budou vždy otázky pokládány v tomto pořadí.

 

Pár rad pro začátek:

  1. Využijte prostor pro otázky před tím, než to celé začne. Jestliže komisař sám neoznámí, zeptejte se, jestli bude vyžadovat pro bezpečné vypouštění kohoutu „ránu jistoty“ a nebo jestli máte vypouštět na palce.  V případě, že je zbraň vybavená bezpečným vypouštěním kohoutu, je to většinou jasné. Ale i přes to může některý komisař ránu jistoty vyžadovat. Naopak jiný vám může vynadat, že se takto ničí zbraň. Proto se předem ptejte a to na vše co Vás zajímá. Během manipulace a při jednotlivých úkolech komunikujte s komisařem a říkejte mu co děláte, co budete dělat a také proč.
  2. Než se dotknete zbraně, musíte být domluveni s komisařem na prostoru, do kterého můžete mířit. Bezpečný prostor většinou určí sám komisař, ale nemusí to vždy tak být. I tato část může být zahrnuta jako součást zkoušky. Není stanoven bezpečný prostor, sáhnete na zbraň a může se stát, že půjdete  s nepořízenou domů.
  3. Nikam nepospíchejte, snažte se být v klidu a dělejte jen přesně to co vám komisař řekne. To, že uděláte nějaký krok navíc, například budete příliš aktivní, je v tomto případě na škodu.
  4. Vždy, když berete zbraň do ruky, zacházejte s ní tak, jako kdyby byla nabitá (i když víte že není a být nemůže).
  5. Nikdy nemiřte na něco, na co nechcete střílet. Bez ohledu na to, že je zbraň vybitá a vy jste se o tom přesvědčili.
  6. Vždy, když berete zbraň do ruky, vždy ji musíte zkontrolovat! A to i tehdy, když jste ji zkontrolovanou odložili a po chvilce si ji berete opět do rukou. Ona kontrola znamená, že provedete přesný postup k jejímu vybití.
  7. Prst, většinou tedy ukazovák té ruky, kterou berete zbraň, mějte mimo spoušť a lučík. Na spoušť dávejte prst jen v tom případě, když míříte na cíl a chcete vystřelit. Potom v situaci, kdy vypouštíte kohout na palce a to jen na moment, kdy uvolňujete kohout. Potom dejte prst opět mimo.
  8. Jestliže si nejste jistí, jestli jste zbraň zkontrolovali, udělejte to znovu. Komisař vás nevyhodí za to, že kontrolujete zbraň často a to i několikrát po sobě, když nemusíte. Neprovedená kontrola zbraně během manipulace je jednou z nejčastějších příčin neúspěšné zkoušky.
  9. V momentě kdy máte v ruce zbraň a střílíte, tak i kdyby vás bodala vosa do krku nebo vám horká nábojnice vlétla za límec, musíte buď stále pokračovat a nebo regulérně střelbu ukončit předepsaným postupem. Teprve potom můžete dát zbraň z ruky a jít se ošetřit :o).
  10. Pamatujte na to, že rána jistoty znamená, že stále existuje možnost, že zbraň po stisku spouště vystřelí. Proto když děláte tento postup, vždy musíte se zbraní mířit do bezpečného prostoru. Postupujete úplně stejně jako při klasické střelbě. Mnoho lidí neuspělo u zkoušky právě proto, že i když zbraň správně vybili a zkontrolovali, ránu jistoty dali tak jako kdyby měli jen uvolnit kohout a kolikrát je ani nezajímalo kam zbraň přesně míří. Někteří komisaři ránu jistoty zavrhují, protože mimo střelnici, jestliže tedy nemíříte se zbraní do speciálního “vybíjecího” boxu, který je na to určen a patřičně certifikován, byste ji vlastně správně neměli provádět, protože stále je tu pravděpodobnost, že přeci jen náboj v komoře zůstal a zbraň vystřelí. A zákon hovoří v tomto případě dost jasně o tom, kde je povoleno a za jakých podmínek střílet. Trochu dilema pro majitele Glocka :-).

 

Praktická část zkoušky je rozdělena na dvě části. První se týká bezpečné manipulace se zbraní při jednotlivých činnostech a druhá samotné střelby. Přezkoušení z manipulace  se může odehrávat třeba i na učebně, protože se používají jen školní náboje, tedy náboje bez výmetné náplně a zápalky a nebo přímo na střelnici. To vždy záleží na komisaři.  V každém případě v momentě, kdy se ocitnete před komisařem a stolkem, na kterém je zbraň, první, co musíte mít vyřešené, je mít, jak už je výše zmíněno, určený bezpečný prostor. Jestliže se zkouška provádí přímo na střelnici, určí zpravidla komisař jako bezpečný prostor dopadovou plochu střeliště ohraničenou prostorem, který udává přímo střelecké stání (stanoviště). Do tohoto prostoru je tedy nutné při manipulaci se zbraní mířit. Je možné zbraň otáčet kolem osy hlavně, ale nemělo by se se zbraní manipulovat vlevo, vpravo, nahoru, dolu, případně si zbraň přehazovat z ruky do ruky apod. Povolené otáčení je pro představu jako kdyby byla zbraň nasunutá ústím hlavně na tyč. Lze tedy pouze otáčet ve směru kruhu podél pomyslné osy.

 

1A: Převezměte zbraň, Zjistěte stav zbraně, Zkontrolujte zbraň apod.

Úkolem je převzít zbraň odpovídajícím způsobem, zamířit s ní do předem udaného bezpečného  prostoru a po celou dobu manipulace u toho setrvat. Dále zkontrolovat zbraň. To se provádí tak,  že se provedou přesné úkony k jejímu vybití. Dále bezpečně odložit zbraň. Existují tři možnosti jak zbraň správně odložit, ale pro tento úkol  doporučuji pouze dvě, které budou uvedené v postupu. Jako poslední vyprázdnit zásobník. Tím by měl být tento úkol splněn. 

Postup :

1) Převezmeme zbraň pravou rukou (pravák) a to tak, abychom se žádným z prstů nedotýkali spouště, kohoutu a lučíku. Pokládáme ukazovák podél těla zbraně a špičkou ukazováku se  můžeme dotýkat špičky rozborného čepu. Zbraň by měla správně být položená tak, aby hlavní směřovala do bezpečného prostoru a mechanickou vnější pojistkou směrem vzhůru. Jestliže se rozhodneme si zbraň otočit za pažbičku tak, aby se nám jako pravákovi lépe brala do ruky, je lepší se na tento krok zeptat komisaře. Zamíříme se zbraní do bezpečného prostoru

 

2) Začneme s kontrolou zbraně, tedy s postupem vedoucím k jejímu vybití. Levou rukou (pravák) vypustíme zásobník a odkládáme ho za stálého míření do bezpečného prostoru na stolek.

 

 

3) Mírně pootočíme zbraň tak, aby vyhazovací okénko směřovalo  šikmo k zemi.
Zatáhneme levou rukou za konec závěru. Za to místo kde jsou pro tento účel vroubky. Nikdy nezatahujeme za závěr odněkud z prostředka nebo pomalu až u ústí hlavně. Natáhneme závěr až na maximální polohu. Není to ani tak o síle, jako spíš o švihu. Jestliže se v komoře nachází náboj nebo nábojnice, zpravidla vypadne okýnkem a nebo šachtou zásobníku. Rozhodně se nezajímáme o osud onoho vypadlého náboje a to do doby než bezpečně odložíme zbraň !

4) Pustíme závěr, který se díky napnuté vratné pružině opět navrátí do stavu, kdy uzavírá nábojovou komoru.
Opět ještě jednou zatáhneme za závěr. Někdy se totiž může stát, že vytahovák náboj nezachytí a nevytáhne. Někdy může komisař i úmyslně vyhazovacím okýnkem vložit před našim příchodem do zbraně náboj a při prvním zatažení vytahovák tento náboj nevytáhne. Proto je žádoucí za závěr zatáhnout minimálně dvakrát a to i rychle za sebou !

V tomto bodě, zvláště když jsme se přesvědčili, že z nábojové komory vypadl náboj, jsme si téměř jistí, že zbraň již není a nemůže být nabitá, nicméně ještě se musíme přesvědčit pohledem. Musíme takto provést kontrolu šachty zásobníku, nábojové komory a v ideálním případě i hlavně. Pamatujte, že to musíte dělat tak, aby komisař viděl, že víte co děláte. Proto pomalu a důkladně. V případě kontroly prosvítání světla hlavní záleží  na osvětlení. Ve světle vyšeptalých zářivek na  kryté střelnici většinou nemáme moc šanci tuto kontrolu uspokojivě provézt. Abychom tedy mohli pokračovat v kontrole zbraně, musíme si vybrat ze dvou postupů.  Klasický postup je držet levou rukou natažený závěr a pohledem provést kontrolu komory, šachty zásobníku a pokusit se vhodným úhlem pohledu zahlédnout prosvítající světlo hlavní. Mně osobně tento postup nepřipadá moc komfortní, protože pravou rukou musíme držet zbraň, levou rukou se pereme s vratnou pružinou a do toho všeho se musíme různě naklánět a krčit abychom shlédli vše co je potřeba a přitom drželi zbraň stále ve stejné poloze. Obě ruce máme zaměstnané a do potící se levé dostáváme pozvolna křeč. Když k tomu připočteme stres ze zkoušky a neustálou kontrolu, abychom se zbraní neuhnuli mimo bezpečný prostor, není to pro někoho, kdo tuto činnost nemá a ani ještě nemůže mít dobře zažitou,  žádná legrace.

Druhý postup :

5) Smyslem druhé varianty je kontrola zbraně tak, abychom měli jednu ruku volnou a nemuseli jsme držet závěr proti síle vratné pružiny.V momentě, kdy máme natažený závěr v zadní poloze z důvodu  vyprázdňování nábojové komory, využijeme záchyt závěru a pomocí palce té ruky, ve které držíme zbraň, nadzvedneme záchyt závěru směrem vzhůru. Tím závěr zajístíme v zadní poloze a získáme volnou ruku a nemusíme silou držet závěr natažený.

6) Při stálém míření do bezpečného prostoru zkontrolujeme pohledem jak nábojovou komoru, tak šachtu zásobníku. Při této operaci je potřeba se zbraní malinko otáčet, ale stále jen ve směru osy hlavně. Ta musí stále mířit stejným směrem. Pod určitým úhlem se podívat do nábojové komory a mělo by slabě prosvítat světlo skrz hlaveň.

 

7) Jestliže zjistíme, že je v komoře náboj, nikdy se ho nesnažíme vyklepat nebo nějak vytahovat prsty, klepat zbraní apod. V takovém případě závěr pustíme (nebo stiskneme záchyt závěru aby se závěr uvolnil z pohotovostní polohy) a opět zatáhneme, abychom použili funkci vytahováku. Můžeme zbraň víc natočit vyhazovacím okýnkem k zemi. Jestliže ani toto nepomůže, jedná se velmi pravděpodobně o závadu vytahováku. Oznámíme komisaři  (toto se nám u zkoušky ale velmi pravděpodobně nikdy nestane)!

8) Jestliže máme zkontrolováno, tedy komora, šachta, hlaveň, je našim posledním úkolem zbraň bezpečně odložit. V případě, že máme zachycen závěr, je to následně mnohem jednodušší, protože  zbraň se již nachází ve stavu, kdy ji lze bezpečně odložit. Položíme ji tedy tak, aby hlavní směřovala do bezpečného prostoru a zároveň aby vyhazovací okénko směřovalo směrem vzhůru, aby bylo stále vidět do prostoru nábojové komory. V této (pohotovostní)  poloze, když necháme ležet zbraň je vše v pořádku, protože se jedná o jeden ze tří způsobů bezpečného odložení. Co je ale nutné ještě zkontrolovat je pro všechny případy se ujistit, že ve zbrani skutečně není zásobník. Kdyby tomu tak bylo, jednalo by se o hrubou chybu a konec zkoušky. Představme si situaci, že zásobník v této poloze zůstane ve zbrani a je v něm náboj. Záchyt závěru může povolit a náboj se díky mechanismu přebití ihned dostane do nábojové komory. Kohout je na pracovním ozubu a zbraň není zajištěna vnější mechanickou pojistkou. Je tedy asi každému jasné co to znamená. Proto je u tohoto odložení zbraně krajně důležité ujistit se, že zásobník opravdu není ve zbrani. To že leží zásobník vedle zbraně, nelze vždy brát za bernou minci. Není to jediný zásobník na světě. Proto se doporučuje před tím, než se zbraň odloží v této „pohotovostní poloze“, vsadit na jistotu a do prostoru šachty např. jen zasunout prst druhé ruky a tím se ujistit, že je možné skutečně takto zbraň odložit.

9) V případě první verze, po kontrole nábojové komory, šachty a hlavně, se závěr, po té co ho pustíme, díky síle vratné pružiny vrátí do své výchozí polohy, ale my už jsme si jistí a hlavně máme to ověřeno, že je zbraň vybitá. Nachází se ale  ve stavu, kdy ji nemůžeme ještě odložit, protože kohout se nachází na pracovním ozubu (je plně natažený). Kdybychom takto odložili zbraň, byla by už zkouška za námi a mohli bychom si tak maximálně domluvit opravný termín. Proto je potřeba bezpečně vybít kohout. Jsou dvě možnosti. První možnost je „rána jistoty“. Za stálého míření do bezpečného prostoru vložíme prst na spoušť a stiskneme jako kdybychom počítali se situací, že zbraň vystřelí. V tomto případě se tak pochopitelně nestane a dojde k vybití kohoutu do nulové polohy. Následně bychom ještě měli kohout nastavit na bezpečností ozub, ale to většinou komisař nevyžaduje. V této situaci můžeme již zbraň odložit a to opět tak, aby hlavní směřovala do bezpečného prostoru. Oproti předchozí verzi (v pohotovostní poloze) musíme ale zbraň odložit tak aby navrchu byla mechanická vnější pojistka (jedná se o druhou možnost bezpečného odložení zbraně.). V případě, kdy si  komisař ránu jistoty nepřeje a zbraň navíc není vybavena bezpečným vypouštěním kohoutu  (decock) jako má např ČZ 75 D, existuje už jen jediná bezpečná cesta jak kohout vybít a to je tzv.

 

Bezpečné vybití, na palce.

Postup je takový, že palec té ruky v které držíme zbraň (budeme vycházet ze situace, že střelec je pravák), položíme na kohout a to tak abychom kohout byli schopni takto udržet proti síle bicí pružiny. Palec druhé ruky, nebo spíš jeho špičku, vložíme mezi kohout a zápalník. 

 

V druhém kroku stiskneme spoušť a přirozeně ucítíme na pravém palci, že kohout se uvolnil. Postupně pravým palcem přibržďujeme kohout, který se zastaví o náš levý palec.

 

Pak už jde jen o souhru obou palců. Pravý palec stále drží kohout a postupně ho uvolňuje, přesně tak jak levý palec vysouváme ven. Nakonec se kohout zastaví na bezpečnostním ozubu a tím jsou oba palce již volné. Tímto je kohout bezpečně vypuštěn a zbraň odložíme víše popsaným způsobem.

 

10) Poslední co nás ještě čeká, je vyprázdnění zásobníku ve kterém se nacházejí školní náboje. Tento postup, který je zde v deseti bodech uveden, se následně bude opakovat téměř ve všech dalších úkolech, které následují a bude připomenut jen jako KONTROLA nebo VYBITÍ ZBRANĚ. Je to základní postup, který musíme udělat vždy, když bereme zbraň do ruky. Perfektní zvládnutí je základ bez kterého se nelze posunout dál a navíc chyba nebo opomenutí nějakého kroku může v reálu znamenat zranění v nejhorším případě i smrt.

 

 

2B: Proveďte rozborku zbraně, připravte zbraň na čištění !

Úkolem je převzít zbraň odpovídajícím způsobem, zamířit s ní do bezpečného  prostoru a provést KONTROLU zbraně.  Dále provést úkony k základnímu rozebrání, kdy musíme opět postupovat tak, aby zbraň stále směřovala do bezpečného prostoru a za žádných okolností jsme se prstem nedotýkali spouště. Jako poslední úkon provedeme pohledem kontrolu průchodnosti hlavně. Na stolku bude ležet zásobník, záchyt závěru (rozborný čep), vratná pružina s vodícím válečkem, tělo, závěr a hlaveň. Tím by měl být tento úkol splněn. Je třeba počítat i s tím, že komisař bude chtít ukázat a následně popsat jednotlivé (většinou jen hlavní) části zbraně. Může přijít řeč na značku zkušebny, registrační číslo zbraně, popsat přesnou funkci zbraně, jak probíhá přebití atd.

Postup :

1) Převezmeme zbraň způsobem tak jak je popsán v bodě A a míříme do bezpečného prostoru. Jestliže je zbraň v pohotovostní poloze, tedy je závěr zachycen v zadní poloze, stiskneme záchyt závěru a závěr se vrátí do výchozí polohy. Provedeme KONTROLU ZBRANĚ (bod A).

2) Natáhneme kohout na bezpečnostní ozub. Pravou rukou držíme zbraň a prsty pravé ruky stáhneme závěr dozadu tak, aby se sešly rysky na závěru a na těle zbraně.

 

 

3) Levou rukou zatlačíme na rozborný čep a postupně vyndáme záchyt závěru. Někdy to jde hodně ztuha, ale bývá zvykem, že zbraně, na kterých se provádí přezkoušení z bezpečné manipulace, jsou už tak „vyžvejkané“ a uvolněné, že to nebývá problém a záchyt lze snadno vyndat.  Je ale nutné si hlídat, aby seděly rysky proti sobě. Když to ani tak nejde, lze si pomoci dnem zásobníku, kterým lze zatlačit na čep a tím ho uvolnit.

4) Závěr opatrně vysuneme vpřed a odejmeme ho z drážek těla zbraně. POZOR, i když se to může zdát jako malichernost, jestliže je hlaveň stále v závěru spolu s vratnou pružinou, ale už odejmutá z těla zbraně, musíme stále hlavní mířit do bezpečného prostoru,!

 

5) Tělo odložíme a ze závěru vysuneme vratnou pružinu na vodícím válečku. Jako poslední vyndáme ze závěru hlaveň a hned zkontrolujeme pohledem její průchodnost. Provedeme kontrolu těla zbraně, bicího mechanismu, závěru, úderníku i vratné pružiny.

3C: Zbraň vyčištěna, proveďte složení zbraně!

Úkolem v tomto případě je v prvé řadě uvědomit si, co je hlavně nutné zkontrolovat, než budeme zbraň kompletovat. Dále provést přesně sestavení zbraně, provést kontrolu funkčnosti, tzn. chod závěru a vyzkoušení spoušťového mechanismu a bezpečné odložení plně funkční zbraně.

Postup :

1) Provedeme pohledem kontrolu průchodnosti hlavně! Při čištění by mohlo dojít k ucpání atd. Některý komisař prý využívá tohoto momentu, že do hlavně vloží nepozorovaně např. papír atd a zajímá se o to jestli hlaveň zkontrolujeme. Opomenutí tohoto kroku je bráno jako chyba a zkouška v tuto chvíli pro nás může skončit. Zasuneme hlaveň do závěru a přidáme vratnou pružinu. Vezmeme tělo zbraně,  míříme do bezpečného prostoru a do drážek nasuneme závěr, který stáhneme až na rysky. Držíme prsty pravé ruky závěr a levou rukou vkládáme záchyt závěru.

2) Po zacvaknutí provedeme 2x-3x kontrolu funkce stahování závěru, jestli je mechanismus v pořádku.
Provedeme ránu jistoty, abychom bezpečně vybili kohout a navíc zkontrolovali mechanismus bicího ústrojí. Ve stavu, kdy máme kohout vybitý (na zápalníku), opět zopakujeme ránu jistoty, tentokrát z důvodu abychom vyzkoušeli funkčnost dvojčinné spouště, tedy plné natažení a uvolnění kohoutu při stisku spouště. Zbraň je vybavena spoušťovým mechanismem SA/DA. Je ale možné, že si komisař ránu jistoty nepřeje např. z důvodu ničení zbraně a proto vybijeme na  palce. Zbraň bezpečně odložíme již výše zmíněným prvním nebo druhým způsobem.

3) Jestliže komisař určí, zasuneme ještě před odložením zásobník. Komisař by se nás v této chvíli mohl zeptat, jak budeme postupovat, když budeme chtít mít náboj v komoře a zbraň si takto dát do pouzdra. Jde hlavně o to, že i když je zbraň vybavena vnitřní automatickou pojistkou, tedy blokací úderníku, je nutné v tomto případě mít kohout na bezpečnostním ozubu !

 

4D: Připravte zbraň ke střelbě !

Úkolem je provést přesný postup k nabití zbraně a při dodržení všech pravidel mířit stále do bezpečného prostoru s prstem mimo spoušť a očekávat další úkol.

Postup:

1) Jako první činnost je nutné zeptat se  komisaře (pochopitelně jestliže předem sám neurčí), jestli v případě tohoto povelu máme i natáhnout závěr a tím vložit náboj do komory anebo jestli se za splnění úkolu považuje jen vložení nabitého zásobníku, kontrola a míření na cíl a očekávat další povel k natažení zbraně!

2) Jestliže máme z předešlého úkolu stále vysunutý zásobník mimo zbraň, začneme tím, že nejdříve do zásobníku vložíme školní náboje.

3) Bereme zbraň do ruky, proto opět musíme provést KONTROLU ZBRANĚ a míříme do bezpečného prostoru.

4) Vložíme do zbraně zásobník a na základě předchozí domluvy zatažením závěru dopravíme náboj do komory.

5) Kohout je natažený, náboj v komoře, míříme do bezpečného prostoru s prstem stále mimo spoušť a čekáme na další úkol.

 

 

6) V tomto případě většinou dá komisař povel ke střelbě. Stiskneme spoušť a komisař nám oznámí, že došlo k závadě na zbrani. Většinou se u zkoušek rozlišují 3 nejčastější závady. Selhač, Selhač se slabou ranou a Zádržka. Je na komisaři jakou zvolí.

 

5E1: Závada – Selhač

V podstatě se nám to u takto cvičné „střelby“ se školním nábojem fyzicky skutečně stane :o) Prázdné cvaknutí, kohout se vybije, zůstane ve své „nulové“ poloze na zápalníku a pochopitelně nemůže dojít k přebití zbraně.

Závada může mít dva důvody. Buď se jedná o závadu na zbrani, konkrétně tedy na zápalníku, popřípadě se může jednat i o závadu pojistky zápalníku, kdy se nepředá kinetická energie z uvolněného kohoutu zápalníkem na zápalku anebo se jedná o závadu střeliva, konkrétně tedy vadné zápalky v náboji. To se v této situaci zatím nedá přesně určit.

Náplní tohoto úkolu komisař hlavně zjišťuje jestli je nám jasné co se přesně stalo, o jakou závadu se jedná, jaké nebezpečí hrozí, jestliže opomeneme jedno zásadní pravidlo a jak budeme postupovat.

Postup:

1)  Stále míříme se zbraní do bezpečného prostoru a sundáme prst ze spouště.


x)  Jestliže je zbraň vybavena spoušťovým mechanismem SA/DA, nebo DAO, lze stiskem spouště zopakovat a pokusit se tedy znovu aktivovat zápalku. Tento postup se nedoporučuje používat u spouště typu SA a to z toho důvodu, že v momentě kdy bychom palcem natahovali kohout, může dojít k opožděnému zápalu a tím ke zpětnému chodu závěru, který by způsobil palci zranění. Jestliže dojde k výstřelu, doporučuje se následně střelbu regulérně ukončit, provézt rozborku zbraně a zkontrolovat bicí mechanismus zbraně. Nelze již zjistit, jestli nebyla závada způsobena špatně zalisovanou zápalkou v náboji, ale měli bychom prověřit stav zbraně. V případě pochybností informovat správce střelnice, zbrojíře atd. Tento bod doporučuji  komisaři nezmiňovat uvádím ho spíše pro zajímavost.


2)  Zvednutím volné ruky dát znamení řídícímu střelby, že nastala závada na zbrani.


3) Od poslední aktivace kohoutu, tedy od „prázdného cvaknutí“, je nutné vyčkat minimálně 30s. To znamená, že celou tuto dobu mířit se zbraní do bezpečného prostoru s prsty mimo spoušť, lučík a kohout. Je to velmi málo pravděpodobné, ale může během této doby dojít k opožděnému zápalu a tím k následnému výstřelu. Jestliže tento krok při zkoušce vynecháme, je to bráno jako hrubá chyba a záruka ukončení zkoušky. 

4) Po uplynutí této doby, jestliže je tedy vše bez reakce, postupujeme postupem vybití zbraně (KONTROLA ZBRANĚ) a jejímu bezpečnému odložení. Následně se zaměříme na „vyhozený“ náboj ze zbraně.

5) Provedeme kontrolu „vadného“ náboje. Jestliže je na zápalce citelná stopa po úderu,  je tedy jasné, že se jedná o závadu náboje, tedy zápalky a takový náboj nesmíme vyhodit, ale předáme ho řídícímu střelby, zbrojíři nebo správci střelnice k odborné delaboraci.

 

 
6) Jestliže je zápalka beze stopy anebo je na ní slabá stopa po úderu a přitom není zápalka v náboji „utopená“ , jedná se podle všeho o závadu na zbrani jak bylo popsáno výše.  Příčina může také být např. ve špatném a nedostatečném vyčištění.

 

5E2: Závada – Selhač se slabou ranou.

Řešení této závady dávají komisaři většinou nejčastěji, protože se u ní prověřuje několik postupů najednou a hlavně jestli žadatel o zbrojní průkaz chápe několik souvislostí, jaké nebezpečí u této závady hrozí, co nesmí následovat a jaký postup přesně zvolit a proč. 

 Stiskneme spoušť a ozve se jen SLABÁ RÁNA. Nedojde k přebití, tím ani k opětovnému natažení kohoutu a pravděpodobně se  line kouř ze závěru (tedy takto to komisař většinou oznámí). V tomto případě se jedná o závadu, kdy došlo k aktivaci zápalky v náboji, ale nedošlo k zahoření výmetné náplně (střelného prachu) a tím k regulérnímu výstřelu. Prach nezahořel buď proto, že v náboji vůbec nebyl nebo ho tam bylo málo, ale také  mohl být částečně znehodnocený olejem. Olej je spolehlivý neutralizátor střelného prachu.  To se může stát např. u revolveru, když je náboj dlouho v komoře válce a zbraň byla např. důkladně nakonzervovaná. Olej časem může postupně vyvzlínat, a protože mezi projektilem a nábojnicí není hermetické utěsnění, může se takto dostat dovnitř.  Přesnou příčinu závady, ale  nelze v této situaci ještě  určit.

Hlavní nebezpečí, které u této závady hrozí, je riziko ucpání hlavně projektilem.  Zápalku tvoří malé množství třaskaviny a  její primární úkol je vznik ohně k zapálení prachu. Po zažehnutí zápalka vyprodukuje určité množství energie, která dokáže uvolnit střelu z náboje a vmést ji do hlavně. V některých případech například, když je v náboji přeci jen malé množství aktivního prachu, střela opustí zbraň s velmi malou energií, ale mnohem častěji se stane, že střela uvízne v hlavni a tím ji ucpe. Pozná se to zpravidla právě unikajícím kouřem ze závěru, protože v normálním případě by kouř odešel ven hlavní. Tím, že je v hlavni překážka, vrací se zpět. Jako když kouří kamna. V každém případě u této závady je nutné vždy počítat s variantou, že došlo k ucpání hlavně !

Jakmile se stane tato závada, musí se okamžitě střelba ukončit, protože při dalším výstřelu by došlo k destrukci hlavně a následnému zranění. Toto je hlavně potřeba komisaři říct. Ve skutečnosti,  kdybychom opět po této události zmáčkli spoušť, by se nestalo vůbec nic, protože nedošlo k přebití a zápalník by uhodil do stále stejného náboje konkrétně na již vyhořelou zápalku. To se ale bavíme o samonabíjecí pistoli. V případě revolveru  by vše dopadlo mnohem hůře. Proto zásada : Ukončit ihned střelbu !!!  

Postup :

1) Mířit se zbraní stále do bezpečného prostoru a sundat prst ze spouště.
2) Zvednutím volné ruky dát znamení řídícímu střelby, že nastala závada na zbrani.
3)Ve stavu míření zbraně do bezpečného prostoru vyčkat minimálně 30s. U této závady to sice není tak nutné, jako u „ klasického selhače“, protože už došlo k zažehnutí zápalky a prach nezahořel, je tedy technicky  nemožné aby zahořel opožděně. Nicméně do náboje nevidíme, nevíme přesně jaké chemické procesy se tam v tento okamžik odehrávají a je tedy vždy lepší vyčkat.

4) Provedeme KONTROLU ZBRANĚ, tedy její vybití, ale pozor v tomto případě nedáváme „ránu jistoty“. Jestliže tak uděláme, pravděpodobně máme po zkoušce.

5) Kohout bezpečně vypustíme na palce a provedeme rozborku zbraně, tedy postup, který je uveden v bodu „2B“, abychom provedli kontrolu průchodnosti hlavně. Jedině tak se lze ujistit, že je možné ze zbraně dále střílet. Většinou stačí jen komisaři říct jaký postup bychom zvolili, rozborka se většinou fyzicky již neprovádí.  Stejně tak se může komisař zeptat, co bude přesně po vybití zbraně z naší strany následovat. Takže – rozborka a kontrola průchodnosti hlavně. Do té doby se nesmí ze zbraně vystřelit.

Problém by mohl nastat  s Glockem, kde nelze kohout  vypustit na palce, protože bicí a spoušťový mechanismus zbraně je zkonstruován jinak než je tomu např. u ČZ 75  a zbraň nemá vnější kohout a zápalník, ale úderník, a používá tzv. částečně předepnutý mechanismus. V případě postupu při závadě – selhače se slabou ranou, po kontrole zbraně dojde k přednatažení úderníku a u zbraně v tomto případě nelze provézt rozborku. Na to musí být úderník vypuštěný.  To lze udělat pouze po stisku spouště, tedy po tzv „ráně jistoty“. Bez „rány jistoty“ není možné zbraň rozebrat a tím provézt kontrolu hlavně. Glock  se ale u zkoušek moc nevyskytuje. V každém případě je vždy nutná komunikace s komisařem a raději ho předem informovat, jaký postup v následujícím kroku zvolím a hlavně proč.

Jestliže zjistíme, že je hlaveň ucpaná, existují sice postupy, jak střelu ze zbraně svépomocí dostat, jako použití bronzové nebo mosazné tyčky a opatrně vyklepat gumovou paličkou směrem do komory, ale vždy si je potřeba uvědomit, že poškodit si vývrt hlavně, která stojí několik tisíc, není žádná velká výhra a je proto spíš lepší  obrátit se na zbrojíře.

5E3: Závada – Zádržka.

Po výstřelu zůstane zbraň zaseklá, nelze pokračovat ve střelbě, závěr zůstává „na půl cesty“, tedy ani v základní poloze po přebití, ani v zadní poloze zachycený (jak se stává po vystřelení posledního náboje). V okénku zůstala zaseklá nábojnice, která zbraň blokuje.

Postup :

1) Stále míříme se zbraní do bezpečného prostoru a sundáme prst ze spouště.

2) Pohledem se snažíme zjistit co se přesně stalo. Velmi pravděpodobně si všimneme vykukující části nábojnice z vyhazovacího okénka. To znamená, že po výstřelu z nějakého důvodu došlo k vzpříčení nábojnice v okénku. Důvod může být špatné držení zbraně při výstřelu, kdy nedržíme zbraň dostatečně pevně a při zpětném rázu povolujeme ruce. Možností je také „vadná nábojnice“ nebo špatně vyčištěná zbraň atd.

3)  Za stálého míření do bezpečného prostoru se pokusíme vypustit zásobník. Když se nám to povede, zatáhneme za závěr a tím uvolníme cestu zaseklé nábojnici, která vypadne okýnkem a nebo šachtou zásobníku.

4)  V této situaci se stává, že zásobník nejde vypustit. Může to být tím, že další náboj, který by při normálním postupu byl připraven k nabití do nábojové komory, je již malinko vychýlený a nedovoluje nám zásobník vypustit. V tomto případě musíme postupovat opatrně s rozmyslem a kombinovat použití o něco větší síly při vypouštění zásobníku a postupné snahy o uvolňování závěru.
Když se nám povede zásobník vypustit a stáhnout závěr, vypadne prázdná nábojnice z předchozího výstřelu, ale velmi pravděpodobně i kompletní náboj, který byl připraven k nabití do komory.
Provedeme KONTROLU ZBRANĚ a doporučuje se  ukončit střelbu, provézt rozborku a celkovou kontrolu, případně vyčištění.

Podobná závada, v tomto případě  „Vzpříčení náboje„, se nám může stát při připravování ke střelbě. Míříme zbraní do bezpečného prostoru, zasuneme zásobník, natáhneme závěr, pustíme a zbraň se „zasekne“. Tento problém se většinou stává, tehdy jestliže po natažení závěru závěr nepustíme, ale snažíme se ho brzdit, tedy máme pocit, že se nebudeme ke zbrani chovat tak hrubě a závěru do jeho výchozí polohy sami pomůžeme. Je to chyba a končí to většinou právě vzpříčením náboje při nabíjení. Postup k odstranění závady je stejný jako v případě zádržky.
Správný postup při nabití  tedy je: Natáhnout, kdy závěr držíme za jeho konec (za žebrování) palcem a ukazovákem a jakmile závěr natáhneme do maximální polohy, tak ho pustíme a ruku dáváme pryč. Možná se to může zdát poněkud humpolácké, ale je to správný postup a zbraň to běžně zvládá během střelby. Není tedy důvod domnívat se, že je nutné ji takto „ulehčovat“. Naopak tím vzniká problém.

 

6F: Střelbu přerušit.

Úkolem je  provést přesné postupy při přerušení střelby. Dát prst mimo spoušť a aktivovat vnější mechanickou pojistku a zároveň případně komisaři přesně popsat, v kterých situacích je možné takto zbraň zajistit, odložit a jaké musí být splněné dále podmínky. Tento příkaz se zpravidla dává v situaci, kdy během střelby (její simulaci) komisař oznámí, že se v prostoru střeliště objevil  nečekaně, člověk, zvíře atd. Ačkoli se to zdá jako naprosto nesmyslné, může se tak stát třeba na venkovní střelnici.

Postup :

1) Stále míříme do bezpečného prostoru a dáme prst mimo spoušť.
2) Protože se tak děje během střelby, je kohout natažený na pracovním ozubu.
Jestliže je tedy zbraň vybavena mechanickou vnější pojistkou, aktivujeme ji! U této zbraně (ČZ 75 B) lze tuto pojistku aktivovat jen v momentu, kdy je kohout na pracovním ozubu. Neaktivování pojistky při tomto úkolu je bráno jako chyba a znamená to většinou konec zkoušky.
3) Komisaři oznamujeme, že střelba je  přerušena a že podle momentální situace ve střelišti odkláníme zbraň (z původně bezpečného prostoru) tak abychom nemířili na člověka popřípadě zvíře, které se tam může nacházet. V tomto případě ale jen naznačujeme, rozhodně se zbrani nezačneme šermovat a mávat. Komisař musí vědět, proč tak činíme. Ne, že odkloníme zbraň a až teprve potom oznamujeme proč.
4) Když má zbraň kohout na pracovním ozubu  a je zajištěna mechanickou vnější pojistkou, nelze stisknout spoušť a zároveň není možné zatáhnout za závěr.
Je možné takto zajištěnou zbraň odložit pojistkou vzhůru, tak aby hlavní směřovala do bezpečného prostoru. Je to třetí způsob bezpečného odložení zbraně, ale pozor, na rozdíl od předchozích dvou v tomto případě se nesmíme od zbraně vzdálit. Musíme ji mít stále pod dohledem, nebo jak se také říká udržovat s ní oční kontakt. Například můžeme takto odložit zbraň, abychom si upravili brýle, sluchátka atd. Zjednodušeně řečeno, mít ji stále pod kontrolou a nezpouštět z ní oči.  Stále musíme mít na paměti, že zbraň i když je pojistkou mechanicky zajištěná, je stále nabitá s nábojem v komoře a s nataženým kohoutem! Já osobně tento způsob odložení zbraně nedoporučuji v žádném případě, přijde mi vždy mnohem jistější  a bezpečnější zbraň klasicky vybít a odložit jedním ze dvou výše popsaných postupů.

 

7G: Střelbu ukončit.

Zjednodušeně by se dalo napsat, že náplní tohoto posledního úkolu je provést přesné úkony k bezpečnému vybití zbraně a k jejímu odložení předepsaným způsobem. U tohoto úkolu už se téměř nechybuje, protože jestliže se uchazeč dostal až sem, musel už několikrát dokázat, že ony úkony již ovládá.

Postup:

1) Se zbraní stále míříme do bezpečného prostoru a sundáme prst ze spouště.

2) Provedeme KONTROLU ZBRANĚ, tedy postupy k jejímu vybití (zásobník, komora, pohledová kontrola).

3) Zbraň bezpečně odložíme, prvním nebo druhým způsobem. V případě prvého postupu, bezpečně vypustíme kohout (Rána jistoty a následné nastavení kohoutu na bezpečnostní ozub. Případně vypuštění „Na palce“).

4) Vyprázdníme zásobník.

 

Tím by mělo být teoretické přezkoušení z krátké kulové zbraně splněné. Je ale možné, že komisař bude mít doplňující otázky ohledně nauky ze zbraně a střeliva, jestliže se tak nestalo již dříve, během plnění úkolů. Jak už bylo napsáno, v závislosti na zvolených skupinách zbrojního průkazu se odehrává ještě přezkoušení bezpečné manipulace z dlouhé kulové zbraně a brokovnice. To se ale většinou děje jen tehdy,  jestliže žádáme i o jiné kategorie zbrojního průkazu než jenom samotné „E“. V případě tedy malorážky a brokové dvojky či kozlice probíhá přezkoušení většinou jen z úkolů 1A, 2B, 3C, 4D, 7G.  Osobně doporučuji každému, když už se rozhodnete si udělat zbrojní průkaz, udělejte si  klidně všechny skupiny. Nikdy nevíte kdy se vám můžou hodit. 

 

Poslední část která následuje je praktická zkouška. Vše co bylo doposud, bylo jen nanečisto a následují střelby, kde komisař hlídá všechny  postupy, aby odpovídaly bezpečnostním pravidlům. Jediná chyba v manipulaci se rovná ukončení s verdiktem Neprospěl. Takže hlavně nepospíchat a postupovat rozvážně a s opatrností. Nejdříve se střílí 3 rány tzv. nanečisto, aby bylo možné si zjistit co provádí nervozita s rukou a také jak se chová samotná zbraň. Bohužel na některých střelnicích se střílí na zkouškách z takových střepů, že střelbu nanečisto doporučuji všem. Při ostré střelbě na čisto musí být minimálně 4 rány z pěti v terči. Jestliže tam budou jen tři, nedá se nic dělat, nepovedlo se a většinou za měsíc je možné se dostavit na opravný termín. Terčem je myšlen prostor uvnitř kruhů, nikoli terč, tedy papír jako takový.  Stačí trefit 4×1, ale když bude díra po střele v rohu papírového terče mimo vyobrazený kruh, je to bráno jako rána mimo. Trefit se ale na 10 metrů většinou nedělá nikomu potíže. Jestliže vše dopadne dobře, následuje (podle zvolených skupin) střelba z malorážky. Zde se střílí, jak je známo z testových otázek, na 25 metrů a to na malorážkový terč, který má v průměru 25cm.  Je možné střílet s oporou a ve většině případů bývá tento úkol zvládnut bez problémů. Poslední střelba, která může následovat, jsou dva výstřely z brokovnice, ale to většinou jen pro toho, kdo si dělá skupinu „C“. Střílet z brokovnice na pevný terč vzdálený 25 metrů je pouze formální záležitost, protože v tomto případě nelze netrefit. Terč potom přirozeně vypadá jako síto na mouku 🙂

Opět tedy opakuji, důkladná příprava, několik návštěv na střelnici s instruktorem, kde si  10x -20x  projít všechny postupy, včetně rozborky a sborky je nutná. A hlavně střílet a střílet, zvykat si na zpětný ráz a na hluk výstřelu.  Svůj čas to prostě chce a je nutné ho tomu  dát. Zároveň je potřeba si také přiznat, že to není pro každého. Tak jako každý neumí uvařit svíčkovou, uběhnout maraton, namalovat obraz nebo zahrát na klavír, tak ne každý je schopný udělat zkoušky a vlastnit legálně zbraň. Zároveň platí, že ten kdo se zbraní bojí anebo ten, kdo k nim nemá patřičný respekt, by je nikdy neměl brát do rukou.

Tak a to je vše. Přeji všem, aby u zkoušek uspěli a nakonec se i dočkali zbrojního průkazu a uvědomili si, jak velkou zodpovědnost a závazek si díky tomu na sebe vzali. A hlavně také aby nemuseli nikdy použít zbraň v případě obrany, ale jen pro sportovní nebo loveckou činnost. Hodně štěstí, rozumu a rozvahy!

 

Tímto chci poděkovat Vláďovi za možnost využít k sepsání článku jeho krásnou, už pomalu historickou zbraň :-), Jakubovi za asistenci a také Kostelecké střelnici.